fushia-aqua-combo

هارمونی در رنگ ها

ترکیبِ رنگ های مشابه و مکمل در بینهایت طیف رنگی، هنری است که انسان ها بطور ذاتی طی سالیان زیاد با الهام از طبیعت بدست آورده اند و از آن استفاده می کنند.عمدتا زیباترین ترکیبات رنگی را می توان در اطراف خود و با دقت در مناظر طبیعی یافت. با دقیق شدن در محیط اطراف می توان ترکیبات رنگی زیبایی از جمله، تونالیته های مختلف رنگ آبی و سبز که دو رنگ متشابه می باشند را یافت. طیف های زیبا و پر انرژی که صبح ها هنگام طلوع آفتاب در آسمان نقش می بندند ترکیب متقابل دو رنگ مکمل در شدیدترین تونالیته ممکن می باشند که نوید بخش یک آغاز و شروع یک حرکت نو می باشد.