3

کفپوش های تمام چوب گومی

چوب های مخصوص کف سازی با زیرسازی منحصر به فرد ساخت لهستان
قابل استفاده در کف پشت بام، بالکن، دور استخر، حمام و …