آسمان مجازی

با استفاده از آسمان مجازی می توان نوردهی به فضاهای داخلی را همراه با ایجاد تصاویر زیبا بر روی سقف ها انجام داد. این مجموعه بسیار مناسب برای فضاهای کوچک محیط که از نور طبیعی محروم می باشند بسیار مناسب می باشد. همچنین می توان از این مجموعه برای زیباسازی نورگیرهای منازل که عموما جلوه زیاد جالبی هم ندارند، استفاده نمود